Gaslighting: 8 signalen om deze formidabele mentale manipulatietechniek te herkennen en te dwarsbomen!

Gepubliceerd op
door Lily Bekaert

DE gasverlichting is een techniek van mentale manipulatie die bestaat uit het zaaien van twijfel in de hoofden van de slachtoffers, tot het punt dat ze hun eigen realiteit en hun herinneringen in twijfel trekken. Het ontleent zijn naam aan de film “Gaslight” (1944), waarin een man zijn vrouw ervan probeert te overtuigen dat ze gek wordt. Om een ​​relatie op basis van deze controle te vermijden of te beëindigen, is het essentieel om te weten hoe u de waarschuwingssignalen en manipulatief gedrag kunt herkennen.

1. Dagelijks liegen

Het eerste teken van gaslighting is frequentie van leugens uitgesproken door de manipulator. Het kunnen grote leugens zijn over belangrijke zaken of kleine compromissen met de waarheid over triviale zaken. In alle gevallen is het doel het creëren van een omgeving van onwaarheden, vaag en onstabiel.

Lees ook:  Schokkende openbaring: hoe kunt u uw geluk in slechts enkele momenten per dag vergroten?

Blijf voortdurend twijfelen

De dwangmatige leugenaar wil dat zijn slachtoffer voortdurend in twijfel verkeert en kan niet vertrouwen op zekerheid over de werkelijke bedoelingen en kenmerken van zijn partner.

2. De ontkenning van de feiten

De manipulator ontkent vaak fel de feiten wanneer hij met zijn tegenstrijdigheden wordt geconfronteerd. Dit kan zo ver gaan dat het ontkennen van gebeurtenissen die het slachtoffer zelf heeft meegemaakt of gehoord.

Herinneringen in twijfel trekken

Deze tactiek van ontkenning is erop gericht het slachtoffer laten geloven dat hij of zij zich de feiten niet goed herinnert, zelfs als ze onbetwistbaar zijn. Zo wordt het slachtoffer ertoe gebracht te twijfelen aan zijn eigen geheugen en zijn perceptie van de werkelijkheid.

Gaslighting: 8 signalen om deze formidabele mentale manipulatietechniek te herkennen en te dwarsbomen!
Gaslighting: 8 signalen om deze formidabele mentale manipulatietechniek te herkennen en te dwarsbomen!

3. Sociaal isolement

Om zijn controle over zijn slachtoffer te intensiveren, probeert de manipulator hem vaak te distantiëren van zijn naasten (familie, vrienden) die steun kunnen bieden of de bestaande giftige relatie in twijfel kunnen trekken.

De breuk met de buitenwereld

Isolatie zorgt ervoor dat de hersenen zich kwetsbaar voelen en intensiveert dementale invloed van de manipulator, die dan de enige referentiepersoon voor het slachtoffer wordt.

4. Persoonlijke aanvallen en vernedering

In het kader van gaslighting zal de manipulator regelmatig ontploffen van woede of destructieve kritiek formuleren op zijn slachtoffer. Dit omvat plagen, publieke vernedering en soms zelfs directe bedreigingen.

Lees ook:  Volg deze eenvoudige tips om uw partner geïnteresseerd te houden en voor altijd aan uw zijde te hebben!

Verzwak het gevoel van eigenwaarde

De aanvallen zijn erop gericht het gevoel van eigenwaarde van het slachtoffer te ondermijnen, emotioneel te verzwakken en hem afhankelijk te maken van de goedkeuring van de manipulator om zich goed te voelen.

5. Inconsistentie van woorden en gedrag

Een van de veelbetekenende tekenen van gaslighting isinconsistentie tussen woorden en daden van de manipulator, die aan de ene kant tederheid en liefde kan tonen en de volgende dag zonder duidelijke reden het tegenovergestelde kan laten zien.

De voortdurende destabilisatie

Dit gebrek aan consistentie creëert een klimaat van onzekerheid en houdt het slachtoffer in een permanente staat van onbehagen waarin het moeilijk is om waarheid van onwaarheid te onderscheiden.

6. Emotionele chantage

De manipulator gebruikt vaak emotionele chantage om zijn slachtoffer te dwingen te doen wat hij wil of zijn voorwaarden te aanvaarden. Hij kan dreigen de relatie te beëindigen, weg te gaan of alle contact te verbreken als ze niet aan zijn eisen toegeeft.

Systematisch beschuldigen

Bovendien probeert de manipulator zijn slachtoffer een schuldgevoel te geven door te zeggen dat het zijn gedrag is dat tot problemen binnen het koppel leidt, waardoor de mentale invloed wordt versterkt.

Lees ook:  Dit sterrenbeeld zal in september 2023 liefde vinden onder zijn vrienden: wie is de gelukkige?

7. De projectie

Projectie houdt in dat de eigen negatieve gedachten en gedragingen van de manipulator aan het slachtoffer worden toegeschreven.

Je eigen ongemak beheersen

Door zijn slachtoffer te beschuldigen van zijn eigen schanddaden, vermijdt de manipulator dat hij zich schuldig of ongemakkelijk voelt en versterkt hij zijn controle over haar verder.

8. Het kleineren van emoties

Ten slotte is dit een van de meest alarmerende tekenen van gaslighting het voortdurend kleineren van de emoties en gevoelens van het slachtoffer. De manipulator bagatelliseert regelmatig het belang van wat zijn slachtoffer voelt, door hem of haar als buitensporig of gek te behandelen.

Destabiliseer en maak gevoelens ongeldig

Het doel van deze strategie is om het slachtoffer te laten geloven dat zijn emoties ongegrond zijn en dat hij er geen rekening mee moet houden, waardoor wordt bijgedragen aan de algemene verwarring en controle die door de manipulator wordt uitgeoefend.

Als u deze tekenen bij een dierbare of in een relatie ziet, is het essentieel dat u zich bewust wordt van deze manipulatie, zodat u deze beter kunt bestrijden en uzelf kunt beschermen tegen de schadelijke gevolgen van gaslighting.

Foto van auteur
Despre autor, Lily Bekaert
Ik ben geïnteresseerd in psychologie en besteed mijn tijd aan het zoeken naar nieuwe intellectuele uitdagingen om mijn geest te oefenen en tegelijkertijd te ontspannen.
Hoofdpagina » Psychologie » Gaslighting: 8 signalen om deze formidabele mentale manipulatietechniek te herkennen en te dwarsbomen!