European Championship Holstein Show

18-19 April 2019, Libramont Belgium