Chinese astrologie: ken uw ongeluksgetallen op basis van uw dierenteken?

Gepubliceerd op
door Lily Bekaert

Chinese astrologie is een duizendjarig instrument waardoor we onze persoonlijkheid en onze relaties met anderen beter kunnen begrijpen en zelfs kunnen anticiperen op bepaalde situaties in het dagelijks leven op basis van ons dierenteken. In dit artikel zullen we ons concentreren op de invloed van de ongeluksgetallen die aan elk bord zijn gekoppeld. U zult dus waakzaam kunnen zijn tegen deze cijfers die ongeluk in uw leven zouden kunnen lokken.

De Rat: Ongeluksgetallen 5 en 9

Mensen geboren onder het teken van de Rat moeten letten op de nummers 5 en 9. Deze cijfers worden inderdaad beschouwd als slecht nieuws en beproevingen voor Ratten. Zorg er dus voor dat u niet te veel op deze cijfers vertrouwt bij het nemen van beslissingen of projecten.

Compatibiliteit met rattenliefde

 • Beste compatibiliteit: Draak, Aap, Os
 • Gemiddelde compatibiliteit: Tijger, Slang, Hond
 • Slechte compatibiliteit: paard, geit, haan
Lees ook:  87,23% van de mensen met dit Chinese astrologische teken wordt rijk!

De Os: Ongeluksgetallen 3 en 6

Degenen die geboren zijn onder het Chinese astrologische teken Os moeten waakzaam blijven voor de getallen 3 en 6. Deze getallen kunnen hen inderdaad ongeluk brengen, vooral als ze belangrijke acties ondernemen of cruciale beslissingen nemen.

Chinese astrologie: ken uw ongeluksgetallen op basis van uw dierenteken?

Compatibiliteit met osliefde

 • Beste compatibiliteit: Rat, Snake, Rooster
 • Gemiddelde compatibiliteit: Tijger, Draak, Aap
 • Slechte compatibiliteit: paard, geit, konijn

De Tijger: Ongeluksnummers 1 en 8

Individuen geboren onder het teken Tijger moeten op hun hoede zijn voor de nummers 1 en 8, omdat deze waarschijnlijk voor problemen zullen zorgen. Het wordt daarom aanbevolen om voorzichtig te blijven met deze cijfers wanneer u wordt geconfronteerd met situaties die belangrijke keuzes vereisen.

Compatibiliteit met tijgerliefde

 • Beste compatibiliteit: paard, hond, konijn
 • Gemiddelde compatibiliteit: Rat, Os, Aap
 • Slechte compatibiliteit: Draak, Geit, Slang

Het Konijn: Ongeluksgetallen 4 en 9

Voor mensen geboren onder het teken Konijn zijn de te vermijden getallen 4 en 9. Deze getallen kunnen hen in moeilijkheden brengen als ze niet in een goede gemoedstoestand verkeren of als ze te maken krijgen met misverstanden met hun omgeving.

Compatibiliteit met konijnenliefde

 • Beste compatibiliteit: Geit, Varken, Tijger
 • Gemiddelde compatibiliteit: Rat, Os, Slang
 • Slechte compatibiliteit: Draak, Paard, Haan

De Draak: Ongeluksgetallen 7 en 9

De Draken zullen extra voorzichtig moeten zijn met de getallen 7 en 9. Deze getallen kunnen hen inderdaad in de problemen brengen als ze niet voorzichtig zijn met hun acties en beslissingen wanneer ze met deze getallen worden geconfronteerd.

Lees ook:  21 september 2023 is de gelukkigste dag voor deze 2 Chinese astrologische tekens

Compatibiliteit met drakenliefde

 • Beste compatibiliteit: Rat, Aap, Haan
 • Gemiddelde compatibiliteit: Os, Paard, Cobra
 • Slechte compatibiliteit: Tijger, Konijn, Geit

The Snake: Ongeluksgetallen 2 en 4

Inheemse slangen moeten op hun hoede zijn voor de nummers 2 en 4, omdat ze volgens de Chinese astrologie voor moeilijke situaties in hun dagelijks leven zouden kunnen zorgen. Wees dus voorzichtig bij het nemen van beslissingen met betrekking tot deze cijfers.

Compatibiliteit met slangenliefde

 • Beste compatibiliteit: Os, Haan, Draak
 • Gemiddelde compatibiliteit: Rat, Konijn, Hond
 • Slechte compatibiliteit: Tijger, Paard, Varken

Het paard: ongeluksgetallen 5 en 7

Degenen die geboren zijn onder het Chinese astrologische teken Paard zullen voorzichtig moeten zijn met de getallen 5 en 7, die hen volgens de voorschriften van de Chinese astrologie wel eens voor de gek zouden kunnen houden. Het wordt daarom aanbevolen om geen noemenswaardige acties te ondernemen als het om deze cijfers gaat.

Compatibiliteit met paardenliefde

 • Beste compatibiliteit: Tijger, Hond, Geit
 • Gemiddelde compatibiliteit: Draak, Slang, Aap
 • Slechte compatibiliteit: Rat, Os, Konijn

De Geit: Ongeluksgetallen 6 en 8

Mensen geboren onder het teken van de Geit moeten oplettend zijn wanneer de nummers 6 en 8 zich in hun dagelijks leven voordoen. Deze cijfers zullen hen waarschijnlijk enig ongemak bezorgen als ze niet voorzichtig zijn met hun daden.

Geit houdt van compatibiliteit

 • Beste compatibiliteit: konijn, paard, varken
 • Gemiddelde compatibiliteit: Rat, Slang, Hond
 • Slechte compatibiliteit: Ox, Tiger, Dragon

De Aap: Ongeluksgetallen 2 en 7

Individuen geboren onder het teken Aap moeten de nummers 2 en 7 vermijden, waarvan wordt aangenomen dat ze ongeluk voor hen brengen. Het wordt daarom aanbevolen om geen belangrijke beslissingen te nemen op basis van deze cijfers.

Lees ook:  Het geluk is eindelijk terug voor 3 sterrenbeelden en zal duren tot eind 2023

Compatibiliteit met apenliefde

 • Beste compatibiliteit: Rat, Dragon, Snake
 • Gemiddelde compatibiliteit: Os, Konijn, Haan
 • Slechte compatibiliteit: Tijger, Geit, Hond

De Haan: Ongeluksgetallen 1 en 3

Inboorlingen van hanen moeten voorzichtig zijn met de nummers 1 en 3, omdat deze nummers hen volgens de Chinese astrologie ongeluk kunnen brengen. Let dus vooral op deze cijfers bij het maken van uw keuzes en acties.

Haan liefde compatibiliteit

 • Beste compatibiliteit: Os, Slang, Draak
 • Gemiddelde compatibiliteit: Rat, Paard, Hond
 • Slechte compatibiliteit: konijn, geit, aap

De Hond: Ongeluksgetallen 3 en 8

Mensen die geboren zijn onder het teken Hond moeten letten op de cijfers 3 en 8. Deze cijfers kunnen hen inderdaad problemen bezorgen als ze niet waakzaam blijven wanneer ze worden geconfronteerd met situaties waarbij deze cijfers betrokken zijn.

Compatibiliteit met hondenliefde

 • Beste compatibiliteit: Tijger, Paard, Konijn
 • Gemiddelde compatibiliteit: Rat, Haan, Varken
 • Slechte compatibiliteit: Ox, Dragon, Monkey

Het Varken: Ongeluksgetallen 4 en 6

Ten slotte moeten degenen die geboren zijn onder het teken van het Varken op hun hoede zijn voor de nummers 4 en 6, die onder bepaalde omstandigheden ongeluk kunnen veroorzaken. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met deze cijfers bij het nemen van beslissingen of het omgaan met lastige situaties.

Compatibiliteit met varkensliefde

Foto van auteur
Despre autor, Lily Bekaert
Ik ben geïnteresseerd in psychologie en besteed mijn tijd aan het zoeken naar nieuwe intellectuele uitdagingen om mijn geest te oefenen en tegelijkertijd te ontspannen.
Hoofdpagina » Astrologie » Chinese astrologie: ken uw ongeluksgetallen op basis van uw dierenteken?