Noord-Nederlandse landbouwbeurs

WTC Expo
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden
14 – 17 december 2016

Het doel van een beurs als de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs is het bevorderen van samenwerking in de agrisector. Dit vergroot de kennis en versterkt de expertise bij de agrariërs. En dat wordt in de huidige economische markt steeds belangrijker. “Ook als agrarisch ondernemer red je het niet meer om op je eigen eilandje te blijven zitten en je niks aan te trekken van de wereld om je heen,” aldus Tjettje Miedema, Beursmanager. “We zien dit terug in diverse samenwerkingsverbanden en gezamenlijke deelnames aan pleinen op de komende Landbouwbeurs in het WTC Expo te Leeuwarden.

http://wtclandbouw.nl/

veepro_wtcexpoleeuwarden